ZŁOŻONA STRUKTURA PAŃSTWA

Z tymi zastrzeżeniami można państwo nazywać organizacją. Państwo cechuje posiadanie wła­snych norm postępowania oraz instytucji stojących na ich straży. To są jego cechy wspólne z innymi grupa­mi społecznymi. Państwo ma strukturę najbardziej złożoną spośród wszystkich znanych grup społecznych. Obejmuje ono nie tylko jednostki ludzkie, ale również dające się wy­odrębnić liczne jednostki organizacyjne, zarówno two­rzące aparat państwa jak i inne, pozostające w różnym stosunku wzajemnym oraz w różnym stosunku do or­ganów aparatu państwowego. Jednostki te z reguły mają określony normami państwa status i muszą res­pektować jego normy. Jeśli jednostki te mają własne wewnętrzne normy, to normy te nie mogą wyznaczać zachowań naruszających normy państwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)