WPROWADZAJĄC DEFINICJĘ

Wprowadzając definicję efektywności taką jak wy­żej, kierujemy się dążeniem do wydzielania pewnego aspektu analizy zjawisk polityki, który ma duże zna­czenie. Nie wystarczy przecież w polityce służyć inte­resom klas postępowych, opowiadać się za słusznymi ideami i kierować się szlachetnymi zasadami — trzeba ponadto działać skutecznie, to jest tak, aby cele, które sobie stawiamy, były urzeczywistnione. Nie jest też tak, aby służenie postępowym interesom i wyrażanie postępowych idei automatycznie oznaczało efektywne działania, tak jak nie uniemożliwia efektywności dzia­łania to, że służy się interesom klas wstecznych oraz wyraża idee reakcyjne. Można wysunąć również inne zastrzeżenie: dlaczego kryterium efektywności miałoby polegać na zgodności efektu z intencjami osób kierujących instytucją lub systemem instytucji, nie zaś na analogicznej zgodności z intencjami osób, które nie pełniąc funkcji kierowni­czych, są z systemem tych instytucji w jakiś sposób związane? Czy nie przyjmuje się tu bezwiednie „eli- tystycznego” punktu widzenia?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)