W DOTYCHCZASOWYCH BADANIACH

Oznacza to, że w PRL system politycznej or­ganizacji społeczeństwa odpowiada warunkom i potrze­bom państwa dyktatury proletariatu.W dotychczasowych badaniach, wychodząc właśnie z takich założeń, z reguły stosuje się opisową analizę poszczególnych instytucji starając się znaleźć odpowiedź, o     ile ich budowa, sposób działania, skład socjalny, pro­gram odpowiadają interesom i potrzebom klasy robotni­czej oraz innych klas i warstw społeczeństwa socjalis­tycznego. Taki sposób widzenia relacji między politycz­ną organizacją a układem klasowo-warstwowym społe­czeństwa socjalistycznego jest w pełni zasadny. W mia­rę jednak zaawansowania procesu budownictwa socja­lizmu i przechodzenia w fazę rozwiniętego społeczeń­stwa socjalistycznego lub nawet dalej, na polityczną organizację tego społeczeństwa, w związku ze stopnio­wym zaniMem antagonizmów klasowych, a w przyszło­ści i klas społecznych można patrzeć również z innego punktu widzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)