STABILIZUJĄCY SPOSÓB

W sposób nadmiernie stabilizujący wpływają na polityczną organizację silne stany napięć wewnętrz­nych. Narastające sytuacje kryzysowe powodują nie­kiedy kurczowe utrzymywanie mechanizmów d praktyk politycznych, które nie odpowiadają potrzebom spo­łecznym i które nie są w stanie powstałych napięć rozładować. Ma to miejsce wtedy, gdy praktyka poli­tyczna odchodzi od zasad i wartości, których zgodnie z doktryną marksistowską system politycznej organi­zacji powinien w swoim funkcjonowaniu przestrzegać. Czynnikiem nadmiernie stabilizującym polityczną’or­ganizację społeczeństwa socjalistycznego może być również trudny do zrealizowania, wymagający maksy­malnej mobilizacji sił i środków program gospodarczy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)