FINANSOWANIE PRZEZ PAŃSTWO

Dane dotyczące udziału państwa w finansowaniu i organizowaniu badań naukowych oraz eksperymentów wdrożeniowych ujawniają zna­czenie organizacji państwowej nie tylko w upo­wszechnianiu, lecz również w tworzeniu in­nowacji naukowych i technicznych. Innowacyjne funk­cje systemu politycznego socjalizmu przejawiają się w tworzeniu przesłanek coraz pełniej­szej równości szans udziału w dobrobycie ma­terialnym, w kulturze i w politycznym kierowaniu procesami społecznymi. Strategie reformistyczne na­wiązujące do ideału „państwa dobrobytu” stały się czynnikiem sprzyjającym wprowadzaniu innowa­cji społecznych oraz przekształcaniu się świa­domości społecznej we współczesnym kapitalizmie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)