DEMOKRACJA SOCJALISTYCZNA JAKO WARUNEK EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU

Państwo socjalistyczne jest państwem ludzi pracy, dla­tego też demokracja socjalistyczna stanowi jeden z podstawowych warunków jego efektywności. Demo­kracja ta opiera się na „uczestnictwie klasy robotniczej oraz wszystkich ludzi pracy w życiu politycznym, go­spodarczym i kulturalnym, współdecydowaniu o spra­wach kraju i zakładów pracy, o sprawach miast i gmin, kontroli nad działalnością gospodarczą i administracyj­ną państwa”.Demokracja socjalistyczna stanowi wartość autono­miczną w tym sensie, że jej realizacja jest jednym z elementów pełnego wyzwolenia człowieka, co stano­wi cel budowy społeczeństwa socjalistycznego. W tym sensie znaczenie demokracji socjalistycznej można ujmować niezależnie od tego, jaki wpłyW demokracja ta ma na sposób funkcjonowania systemu politycznego. Zarazem jednak demokracja socjalistyczna ma również wartość instrumentalną jako jeden z warunków efek­tywności socjalistycznego systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)